Privatlivspolitik

Kontakt os

Sådan behandler vi dine data

Når du er kunde hos Bach VVS ApS (cvr 28671164, herefter ”selskabet”), har vi brug for at registrere nogle få oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne lave VVS-arbejdet. Vi registrerer udelukkende data som adresse og navn, og følger naturligvis den europæiske databeskyttelseslov. Herunder finder du en mere detaljeret beskrivelse af vores datahåndtering.   

 

1. Generelt om databeskyttelse

Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som fik virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Hvad er personoplysninger?

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon - og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anparts-selskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

 De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

3. Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale , bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen. Alle samarbejdspartnere, der bruger personfølsomme oplysninger, er der udarbejdet databehandleraftale med.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

 Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

4. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger så længe der foreligger et kundeforhold.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig vil automatisk blive slettet.

 

5. Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger

vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

6. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkelse.

 

7. Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

8. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Selskabets IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

9. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.

Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 

10. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Selskabet, skal du rette henvendelse til Jeanette Lyngbye på e-mail: adm@bachvvs.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. 

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Bach VVS ApS

 

Senest revideret: 17/12 - 2020

Næste revision: Senest 16/12-2021